Coaching – Personlig udvikling – Rådgivning

”If you can dream it, you can do it...”


Hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv –hvadenten det drejer sig om dit privatliv, karriere, eller det handler om, at du tumler med nogle af livets små og store spørgsmål, står overfor at skulle træffe et vigtigt valg eller bare oplever, at du er ”gået i stå” i ræset….så kan inspiration udefra være den nødvendige faktor, der sætter din egen personlige udvikling i gang og medvirker til, at du selv igen bliver herre over dit eget liv….

Udvikling er næsten altid baseret på det, der er sket – altså vores erfaring og viden, og det er en næsten ufravigelig regel at så længe vi bliver ved med at agere. som vi altid har gjort, når vi de selvsamme resultater, som vi altid har nået…

Al udvikling begynder med en tanke, en idé eller en indskydelse… - desværre når mange aldrig videre end dertil…

Hos compass-coaching.dk er det altid det enkelte menneskes ressourcer og muligheder, der er i centrum, og gennem individuel rådgivning, professionel dialog, kurser, seminarer samt konsulentbistand skabes det udviklingsrum og fokus, der er nødvendigt for at omsætte tanken, ideen eller indskydelsen til praksis…

Vi coacher både enkeltpersoner, familier samt personalegrupper på virksomheder og i institutioner.


En invasion af hære kan bekæmpes, men ikke en ide, hvis tid er kommet.

Victor Hugo

 compass-coahing     |     telefon: +45 30 62 45 42     |     e-mail: info ( a ) compass-coaching.dk